“Locked Doors, Behind Doors” – Journey with us as we create

Engels
Familie
24 Minute
18 July, 2022
7:32
20 July, 2022
6:54
25 July, 2022
13:32
Onderhewing aan veranderinge

Vervaardiger: Mandala Films

Kunsregisseur en choreograaf: Sbonakaliso Ndaba

Dokumentêr-regisseur: Andile Pakade

Besturende direkteur, Indoni: Jennifer van Papendorp

Mandala Films-vervaardiger: Luke Sharland

Komponis: Reinhardt Buhr

Gemeenskapskakelbeampte: Yandisa Magagana

Met: Wanie Johannes, Johannes Tieties, Mthetheleli Dlakavu, Lusindiso Dibela, Litha Makanda, Vuyolwethu Mdudli, Ndiphiwe Makatene, Aphiwe Sodlamba, Lihle Budaza, Lolwethu Sdumo, Sinazo Mxeli, Sesethu Liwana, Thandiwe John, Milisa Mathiso

Ontwikkel in vennootskap met die Goethe-Institut, Suid-Afrika, as deel van die Goethe-Institut Project Space (GPS), met addisionele befondsing deur BASA, en die Department van Sport, Kuns en Kultuur  se Culture’s Presidential Employment Stimulus-program, Stream 2-befondsing via die Nasionale Kunsteraad.

Onder leiding van die bekroonde Sbonakaliso Ndaba verken lede van die SboNdaba Dance-geselskap die gevoelens van magteloosheid en vertwyfeling wat mense se lewens tydens die pandemie kenmerk. Die dokumentêr fokus ook op die veel hagliker omstandighede wat slawe en trekarbeiders moes verduur. Saam ontwikkel die dansers ’n choreografie wat die opofferings van hierdie verdrukte groepe huldig. Hoogtepunte uit die enigste uitvoering tot op datum van Locked Doors, Behind Doors op Werkersdag by die Lwandle Migrant Labour Museum, is ’n integrale deel van dié dokumentêr.