Retoervloot met Dan Sleigh

Afrikaans
Familie
30 Minute
25 July, 2022
12:13
27 July, 2022
6:46
Onderhewing aan veranderinge

Met Heinz Mödler as gesprekleier

Aangebied deur Tafelberg

’n Dronk seiner op Leeukop laat in 1713 toe dat ’n VOC-skip die Kaapse hawe binnevaar. Dit lei tot ’n massaslagting wanneer pokke, waarvan die admiraal se vyf kinders herstel het, onder die plaaslike inwoners begin versprei.