Rudie van Rensburg – Hans bars die bioborrel

Afrikaans
Familie
30 Minute
26 July, 2022
12:22
Onderhewing aan veranderinge

Aangebied deur Queillerie

Rudie van Rensburg, in gesprek met Erns Grundling

Tobie Cronjé lees voor

In sy derde Hans-sage, Hans bars die bioborrel, raak die 93-jarige Hans van Kraaienburg (en Vasie) slaags met ’n ouetehuisboelie tydens die pandemie se vlak 5-grendeltyd. Erns vra Rudie uit, en Tobie laat Hans vonkel in sy voorlesing.