Strauss & Co-lesing: Die waarde van kuns

Afrikaans
Familie
30 Minute
15 July, 2022
11:47
16 July, 2022
12:34
17 July, 2022
7:57
Onderhewing aan veranderinge

Met Frank Kilbourn 

Frank Kilbourn, voorsitter van Strauss & Co, gesels oor die intrinsieke en beleggingswaarde van kuns en bied ’n oorsig oor die wêreld van kunshandel.