The making of: As die see byt

Meertalig
18 Minute
16 July, 2022
13:04
25 July, 2022
8:47
Onderhewing aan veranderinge

Dié dokumentêr gee konteks tot die musiekteaterstuk As die see byt en belig die uitdagings van bestaansvissers. Dit wys ook hoe wetenskaplike navorsing nuwe gestalte in die kunste kan kry.