Van Zyl Slabbert: ‘n Man met ‘n missie

Afrikaans
Familie
36 Minute
22 July, 2022
14:57
Onderhewing aan veranderinge

Aangebied deur Jonathan Ball-uitgewers

Max du Preez gesels met Albert Grundlingh en Oscar van Heerden

Wat hou die visie en foute van Van Zyl Slabbert, briljante akademikus en politieke rockster van die 80’s, vir politieke leierskap vandag in, vra Max vir Albert, skrywer van Slabbert se biografie, en Oscar, adjunk-rektor van Fort Hare.