Adverteer by die fees

Vir borgverwante sake en om op die kanaal te adverteer:

Kontak asseblief vir Marlise Serfontein: marlises@sun.ac.za