DIE MÔRESTOND HET GOUD IN DIE MOND

Afrikaans, Engels
105 Minute

11 Oktober

05:00

Bergpad: Ontmoet in Parkstraat by die ingang na die proefplaas

Gratis

Gaan op ’n begeleide staptog teen Stel- lenboschberg saam met Jan van Zyl, predikant en mindfulness-fasiliteerder, en Naudé Jordaan, fiksheidspesialis. Almal stap in stilte, maar deelnemers sal wel onder leiding van Jan aan ’n meditasie deelneem. Die berg word ons leermeester wanneer ons die dag sien breek en dinge uit ’n ander perspektief raaksien. Die waarde van stilte en asemhaling word al hoe meer erken en dui op die groeiende behoefte aan gesonde spiritualiteit.

Jan van Zyl,predikant en mindfulness-fasiliteerder, en Naudé Jordaan, fiksheidspesialis