RESENSIE

Fietsry vir dommies het ’n universal appeal

deur Chase Rhys
Produksie: Fietsry vir dommies
Foto’s: Nardus Engelbrecht en Gys Loubscher

“This is how we do it,” ”No Diggity” en anne hip hop classics vannie 90’s klop soes ek byrie HMS Bloemhof-skoolsaal inloep. Die outjie wat voo my sit, move sy neck heeltyd oppie beat. Kô ôs doep hom Nekke. Ek kan sien Nekke het grootgewôd met hierdie songs, hy’s at home innie teater. Ma’ hy issie die ienagste een wat dansie. Die blonde girlie langs my sing saam onne haa asem. Sy ken natuurlik die Pitch Perfect 2 soundtrack se acapella version van hierdie numbers. En soe kry Fietsry vir Dommies it reg om vi ’n diverse gehoo te cater met musiek, karakters en ’n storie wat ’n universele aantrekkingskrag het.

In hierdie eenmanvertoning speel Eldon Van de Merwe drie karakters: Carl, sowel as sy ouers Karel en Johanna. Carl kô eeste dans-dans oppie vehoog an. Hy vetêl vi ôs in Kaaps en met ’n bry vannie mense in “die ghetto.” Blykbaa issit net bakleiery waa hy bly. Carl wil wegkô vannie dysfunction in sy gemeenskap en hys. Hy dra headphones en lyste harde music soedat hy sy omgewing kan escape. Rap en hip-hop is hoe hy sy wêreld process. Van de Merwe se rymklets oo Frazer Barry en Dean Balie se musiek is poëties. Carl rap nogals baie; ek wil ampe sê die show is ’n musical. Maa as ek lekke dink, is Carl se rymklets “ytbarsings” nogals true to life. Die skiem wemel van mans wat geneig is om oek soe ytie bloute yt rhymes oo hulle struggle te spuug.

Die stel is simple en effektief; ’n tafel, paa stoele en ’n stukkene bicycle. Die regisseur Dean Balie vleg die symbool van n fiets regdeurie produksie. Daa’s wit chalk bikes op ’n swart board geprojektee. En Tiffany Saterdagh se teks is vol bicycle metafore. Haa Kaapse version van Einstein se quote “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving” frame die stuk mooi. Hie het ôs karaktes wat op hulle bikes wil vlieg maa innie ghetto is hulle bikes stukken of gesteel.
Carl het ingekoep tot ie idee dat as jy hard wêk en successful wôd sal jy gelukkag wies. Hy doen alles wat hy moet doen om sy professionele drome te bereik maa hy besef vinnag dattie corporate wêreld nie hie is vi ieman wat soes hy lykie. Carl moet sy kinnejare se drome grieve.

Fietsry vir dommies Foto: GYS LOUBSCHER

Die kostuum is ’n generic skooluniform. It pas of course perfek vi Carl as skoolseun. Maa later wanne hy ‘n volwassene is, is die lamenting ou man in n skooluniform ’n stunning verwysing van Carl se ever-present en gewonde inner child. Van de Merwe dra die skoolhemp ommie heupe wanne hy Johanna speel, en it wôd afgehaal wanne die pa praat. Is dead air wanne Van de Merwe karakters switch. Die energie en pace vannie stuk dip as ôs elke kee moet sit en wag vi Van de Merwe om backstage toe te loep soedat hy die hemp kan maneuver. Miskien is daa ’n mee kreatiewe manier ommie transitions te doen ennie veloep van tyd te wys. Miskien moet die niewe karakter vroeëre begin praat?

Van de Merwe se skill om verskillende ouderdomme te speel, is indrukwekkend. Sy physicality is subtiel, presies en effektief. Hy is selfversekerd en competent en ek’s sieke sy performance sal mee gegrond wôd soes die run angaan.

Saterdaght se teks is layered en bied interessante moontlikhede wat noggie ten volle ontwikkel is nie. Ôs sien net snippets van die karakters se lewe en daa is baie tydspronge. Carl kry ’n acceptance letter vi Nelson Mandela University en volgenne kee wat ôs hom sien, is hy soema wee by sy graduation. Ek wil wiet van sy uni ervaring. Daa’s nog lekke plek om dieper te gaan en yt te brei.

Die deel vannie vertoning waarmee ek die meeste gesukkelit, was toe Van de Merwe ’n hele entjie oppie verhoog geroek it. Om ‘n paa meter van daardie tweedehandse sigaretroek af te sit, issie ’n lekke sensoriese ervaring nie. Ek hoep hulle vind ’n way ommie roekery kôtere te maak.

Fietsry for dommies is ‘n herkenbare en genotvolle eenmanvertoning. Die blonde meisie langs my het eeste opgespring om ‘n standing ovation te gie. En soes ek ytloep, hoo ek hoe sê Nekke vi sy chommie: “As ôs ôsse taal hoo dan voel ôs mos gemaklik. Dan wiet ôs die’s vi ôs.”

Facebook
Twitter
LinkedIn