RESENSIE

Menslike blik op ’n feilbare mens

Jan-Jan Joubert
Oom Bey, my pa
Japie Krige-saal

Hierdie is ernstige teater – en dis regtig baie goed.

Dr. Beyers Naudé se rol as teoloog en stryder teen die onmenslikhede van apartheid is welbekend. Hy is uit die gestoeltes van die Broederbond én van die kansel van die NG gemeente Aasvoëlkop in Northcliff, Johannesburg, geboender nadat hy in die nadraai van die Cottesloe-kerkberaad apartheid verwerp, die Christelike Instituut gestig en die blad Pro Veritate van stapel gestuur het.

Maar hoe was dit om sy dogter te wees? Hoe het al hierdie dramatiese gebeure, insluitend sewe jaar van huisarres, sy gesin geraak? Hierdie produksie vertel die gebeure uit die perspektief van oom Bey se enigste dogter, Liesel, vertolk deur Ira Blanckenberg, wat in dié rol werklik tot haar reg laat kom.

Sy besoek die Beyers Naudé-gedenkteken in die Wespark-begraafplaas in die Goudstad en loop daar ’n navorser raak, uitstekend gespeel deur Robert Hindley, wat soveel lof ingeoes het vir sy vertolking van Paul in Valsrivier.

Hulle begin gesels, en dit is waar die vertelling van die gesinslewe van die Naudé’s gebeur. Hierdie sou maklik in ’n lesing kon ontaard, maar dit is soos om aan die lippe van ’n wonderlike verteller te hang. Hindley vertolk benewens die navorser ook verskeie ander rolle, insluitend Beyers en Ilse Naudé.

Daar word veral gefokus op drie sleuteloomblikke in die Naudé-gesin se belewenisse, naamlk ’n ontstellende misdaadverwante voorval uit Liesel se jeug, Beyers Naudéè se afskeidspreek by Aasvoëlkop, en die dag toe die veiligheidspolisie opgedaag het by hulle huis, toe Beyers en Ilse Naudé besluit het om nie die land te verlaat nie.

Die vol saal het geboei gekyk en geluister, en die waarderende applous het die sukses van die produksie bevestig. Die stelontwerp is vindingryk, interessant en doelmatig, en die hele produksie was ’n werklik bevredigende teaterervaring.

Die munisipaliteit wat in Graaff-Reinet setel, die eertydse D.F. Malan-rylaan wat vlak by Aasvoëlkop verbyloop en verskeie ander landmerke is na Beyers Naudé vernoem. As jy wil weet wat hy gedoen het, en hoe dit op menslike vlak op sy gesinslewe ingespeel het, kyk gerus hierdie knap aanbieding. 

Dis ’n baie menslike blik op ’n feilbare mens, en dit handel oor die stompsinnigheid van die tipe breedsprakige heldeverering waarmee die Suid-Afrikaanse owerhede Beyers Naudé belas. Ware helde is soveel meer as wat die eenvlakkigheid van simplistiese heldeverering veronderstel. 

  • Oom Bey, my pa  is te sien in die Japie Krige-saal op 12 Oktober om 20:30, 14 Oktober om 18:00 en 16 Oktober om 10:00. Bespreek by Webtickets.
1400x300 Starlet BannerArtboard 1
Facebook
Twitter
LinkedIn