RESENSIE

Stukke van ons lewe

deur Marchelle van Zyl
Produksie: Pieces of Her
Foto’s: Nardus Engelbrecht

“My mere existence makes you uncomfortable and that excites me.” 

Dis die woorde van een van die vrouestemme wat ons in Pieces of her hoor. Onderhoude is gevoer met jong Suid-Afrikaanse vroue oor vrouwees en hulle antwoorde is verbatim vervleg in hierdie produksie. Dis ’n dokumentasie van hierdie geslag vroue se ervarings in hulle eie woorde wat aan die gehoor oorgedra word deur middel van opnames, gesprekke en fisieke teater. Vrae so alledaags of ernstig soos: “Wat is die eerste ding wat jy doen as jy by die huis kom? Wanneer het jy daarvan bewus geword dat jy ’n vrou is ? Watter vrou in jou lewe het die grootste invloed in jou lewe gehad?”

Die antwoorde van hierdie onderhoude is vervleg in ’n produksie wat deur die geselskap geskryf is met Miché C. van Wyk, Kayla van der Merwe, Bella-Donna Draper en Christie van Niekerk. Van Niekerk het die regie behartig en Van der Merwe die choreografie. 

“Nog ’n stuk oor gender issues?”, vra jy. 

Ja en nee. Natuurlik gaan dit oor geslag, want vroue se opvattings oor hulleself en ervarings word eerlik aan ons voorgehou. Maar dit gaan oor meer as dit. Dis ’n stuk wat ons dwing om te luister na ’n spesifieke geslag vroue se opvattings oor hulleself en hulle menswees. 

Van der Merwe nooi die gehoor aan die begin van die stuk om saam te luister. In hierdie era van meer en meer kommunikasie, luister ons ironies genoeg minder en minder na mekaar. 

Dis jammer die sterk openingstoneel word onderbreek deur die geselskap se intro aan die gehoor. Dit onderbreek die sterk emosionele band wat gesmee en spanning wat opgebou is. Dit kan dalk eerder aan die begin gedoen word.

Aan die einde van die produksie het ek bly sit om weer te luister na die opnames van die vroue wat praat. Ek was verbaas om te sien die produksie was 40 minute lank. Vir my het dit hopeloos te kort gevoel en ek is gelaat met ’n gevoel dat ek meer wou sien en luister. Ek het gewag. Waarvoor? Dalk die punch van die punch line?

Die geselskap het sterk spelers met veral Van Niekerk en Van Wyk wat beïndruk. Van der Merwe se choreografie is kreatief en kragtig.

Dis die lekker ding van Fringe – jy sien jong talent wat dit nog ver gaan bring. Jy sien die toekoms. Hierdie stuk het hope potensiaal as hulle dit verder wou ontwikkel. Hulle moet die spanning hou, laat opbou en dan moet jy die gehoor in die maag slaan. Ons is vroue. Ons kan dit mos vat, sê hulle.

Aan die geselskap: Slaan terug met julle woorde en julle stories. Ons wag.

 

  • Pieces of her
    8 Oktober 20:00 | 9 Oktober 22:00
    Teatertent @ Wilgenhof-tennisbane
    Kaartjies is beskikbaar by Quicket.
Facebook
Twitter
LinkedIn